1158 Budapest, Pestújhelyi út 21.
+36 20 503 2503, +36 1 555 5827
info@itbiztonsagiszakerto.hu

GDPR

ADATVÉDELEM? MI ÉSZBEN TARTJUK!

GDPR (General Data Protection Regulation)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2018. május 25-től kell alkalmazni.

Kire vonatkozik?

Mindenkire így Önre is aki személyes adatot kezel!

Vállaljuk adatvédelmi tisztviselői pozíció betöltését.

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése minden olyan esetben szükséges, amikor:

 • Az adatkezelést közhatalmi vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv végzi. Ez alól kivételt képeznek a bíróságok.;
 • Az olyan adatkezelések esetében, amikor az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése történik.;
 • Akkor, amikor az adatkezelő vagy adatfeldolgozó fő tevékenysége során nagy számban kezel különleges vagy bűnügyi személyes adatokat.

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ FELADATAI

 • Ellenőrzi az általános adatvédelemi rendeletnek továbbá az adatkezelő vagy adatfeldolgozó belső szabályzatainak való megfelelést
 • Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelőnek, adatfeldolgozónak és az adatkezelésben résztvevő munkavállalóinak az adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban
 • Szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan
 • Együttműködik a felügyeleti hatósággal
 • Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként funkcionál a felügyeleti hatóság felé, konzultációt folytat vele
 • Oktatásokkal, tájékoztatókkal elősegíti az adatkezelési műveletekben résztvevő munkavállalók tudatosság növelését és képzését

Alakítsa ki Ön is a helyes adatkezelési gyakorlatát! Kerülje el a büntetést!

Amit mi nyújtunk:

 • GDPR felkészítés, felülvizsgálat
 • Adatvédelmi, információbiztonsági, szakértői tanácsadás
 • Adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladatainak ellátása
 • Adatvédelmi, információbiztonsági tudatossági képzések, oktatások
 • Szabályzatok felülvizsgálata illetve elkészítése
 • Belső audit a hiányosságok feltárására